25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

 Đăng lúc: 19-09-2015 09:50:59
Chiều cao đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính cách của một cá nhân...

 

Chiều cao đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính cách của một cá nhân. Một sự thật hiển nhiên là con người luôn muốn sở hữu chiều cao lý tưởng và sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích đó.

 
Ngoài ăn uống, bổ sung nguồn thực phẩm chức năng để kích thích hormone tăng trưởng sản sinh, thì biết cách tập luyện cũng sẽ góp phần kéo dãn các khớp xương, nâng chiều cao của bạn lên một cách đáng kể.

Dưới đây là 25 bài tập/ hoạt động mà bạn có thể tham khảo để hỗ trợ sự phát triển tầm vóc.


 

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa

25 bài tập giúp bạn tăng chiều cao tối đa
 

Lưu ý là những bài tập này cần áp dụng thường xuyên 2-3 lần một tuần để có kết quả tốt nhất và cũng nên lường trước những trấn thương xây xát ngoài da.

 (Tổng hợp)

 

Đánh giá của bạn
Menu list