Quy chế hoạt động của Website NUBESTTALL.COM

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tất cả khách hàng giao dịch trên website NUBESTTALL.COM với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, thông qua website.

2. Tất cả khách hàng giao dịch trên website NUBESTTALL.COM có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

3. Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tất cả các khách hàng khi tham gia giao dịch phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Website.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên miền Website giao dịch là: http://www.nubesttall.com

Website http://www. nubesttall.com do Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hoàn Mỹ và phát triển với tên miền giao dịch là: http://www. nubesttall.com. Website http://www. nubesttall.com là nơi giao thương giữa người mua và đơn vị chủ quản đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, tiện lợi.

2. Khách hàng giao dịch

·        Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp.

·        Khách hàng có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Khách hàng được phép giao dịch mua sản phẩm được công bố trên website http://www. nubesttall.com.

3. Địa chỉ giao dịch: http://www. nubesttall.com.

Ngoài địa chỉ trên, chúng tôi không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

4. Lĩnh vực hoạt động của Website http://www. nubesttall.com

Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép.