NUBEST TALL được FDA Hoa Kỳ cấp chứng nhận số: RZH3-S54Y
Chuyên gia tư vấn
icon-thanh-toan-tien-mat
Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được hàng đầy đủ. Tiền thanh toán là VNĐ gửi cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên bưu tá tại địa phương (COD).
icon-chuyen-khoan-ngan-hang
Chuyển qua ngân hàng.
icon-thanh-toan-the-atm
Thanh toán bằng thẻ ATM.
icon-thanh-toan-the-tin-dung
Thanh toán bằng thẻ tín dụng.
icon-chuyen-tien-buu-dien
Chuyển tiền qua đường bưu điện.

NUBEST TALL là một trong những sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao hiếm hoi đã được FDA Hoa Kỳ cấp phép lưu hành tự do tại Mỹ, số RZH3-S54Y. (Nếu không được FDA Hoa Kỳ cấp phép thì sản phẩm chỉ đủ điều kiện xuất khẩu và không được bán tại Mỹ). Sản phẩm NUBEST TALL đang được bán trên kênh AMAZON uy tín nhất thế giới tại Mỹ.