Hình thức thanh toán

- Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được hàng đầy đủ. Tiền thanh toán là VNĐ gửi cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên bưu tá tại địa phương.
- Chuyển khoản qua ngân hàng.
- Thanh toán bằng thẻ ATM.
- Thanh toán bằng thẻ tín dụng.
- Chuyển tiền qua đường bưu điện.