Cùng xem chiều cao chuẩn của bạn
Xem chiều cao theo cân nặng

Chiều cao trung bình của bạn là:

Cân nặng trung bình của bạn là:

(*) Nguồn: Theo tổ chức Y Tế Thế Giới - WHO. Xem thêm.

Menu list