Cùng xem chiều cao chuẩn của bạn
(*) Nguồn: Theo tổ chức Y Tế Thế Giới - WHO.
Bác sĩ tư vấn
BS. Phạm Minh Tiến
Chuyên gia tư vấn
THÔNG TIN HỮU ÍCH